Dirbti iš namų motinos atostogų


Vadovaujantis DK 28 straipsnio 2 dalimi, šiame kodekse nustatytais atvejais pateikti darbuotojų prašymai, susiję su šeiminių įsipareigojimų vykdymu, turi būti darbdavio apsvarstyti ir į juos motyvuotai atsakyta raštu.

dirbti iš namų motinos atostogų

Be to, darbuotojo elgesys ir jo veiksmai darbe darbdavio turi būti vertinami siekiant praktiškai ir visapusiškai įgyvendinti darbo ir šeimos darnos principą. Taigi pavyzdžiui, susiklosčius situacijai, kad darbuotojas, auginantis mažametį vaiką pavėlavo į darbą, darbdavys turėtų vertinti tokio vėlavimo priežastis bei ar vėlavimas įvyko ne dėl tam tikrų šeiminių įsipareigojimų vykdymo, pavyzdžiui vaiko vežimo į mokyklą ir panašiai.

DK 28 str.

Kokia yra šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo prasmė?

Atkreiptinas dėmesys, kad DK įtvirtina tam tikras lengvatas bei lankstesnes darbo sąlygas darbuotojams, auginantiems vaikus. DK 40 straipsnis numato tam tikras lengvatas vaikų turintiems darbuotojams, sutrumpinant jų darbo laiką.

  • Mama grįžta į darbą: ką verta žinoti apie savo teises? | pailsekgamtoje.lt
  • Geriausias dvejetainio pasirinkimo rodiklis 2021 m
  • Valstybinė darbo inspekcija
  • Aš ieškau namų papuošalų pakuotės
  • Garantijos tėvams Naujajame Darbo kodekse Naujajame Darbo kodekse darbuotojo šeiminių įsipareigojimų gerbimo principas įgauna naują prasmę teisės normose.
  • Klausk teisininko: kokios darbuotojo teisės grįžus iš vaiko priežiūros atostogų? - DELFI

Šio straipsnio 4 dalyje nustatyti ribojimai dėl ne viso darbo laiko trukmės ir jo nustatymo negalioja, kai darbdavys sutinka su kitokiomis darbuotojo pasiūlytomis ne viso darbo laiko sąlygomis arba jeigu darbuotojo prašymas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą pagrįstas darbuotojo sveikatos būkle, neįgalumu arba būtinybe slaugyti šeimos narį, taip pat dirbti iš namų motinos atostogų nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, ir darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.

Šie asmenys grįžti dirbti viso darbo laiko sąlygomis gali raštu įspėję darbdavį prieš dvi savaites, išskyrus atvejus, kai darbdavys sutinka nesilaikyti šio termino. Be to, pastebėtina, kad vadovaujantis DK 52 straipsnio 2 dalį dirbti nuotoliniu būdu skiriama darbuotojo prašymu arba šalių susitarimu. Darbuotojo atsisakymas dirbti nuotoliniu būdu negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo sutartį ar pakeisti darbo sąlygas.

dirbti iš namų motinos atostogų

Jeigu darbdavys neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos, to pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, ir darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.

Šeiminių įsipareigojimų ir darbo derinimo principas suprantamas ir teisės į ilgesnės trukmės bei papildomo poilsio laiko, įtvirtinto DK straipsnio kontekste. Šio straipsnio 1 dalis numato, kad darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų suteikiamos dvidešimt penkių darbo dienų kasmetinės atostogos jeigu dirbama penkias dienas per savaitę arba trisdešimt darbo dienų kasmetinės atostogos jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę.

Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos penkių savaičių trukmės atostogos.

Nuorodos kopijavimas

Pažymėtina, kad pagal DK straipsnio 3 dalį, darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitęo auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, — dvi dienos per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitęmokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas dirbti iš namų motinos atostogų būti sumuojamas kas trys mėnesiai.

Mūsų šalyje moteris, pagimdžiusi kūdikį, gali rinktis, metus, dvejus ar net trejus ji prižiūrės vaiką namuose. Žinoma, sprendimą dažnai lemia finansinė padėtis, tačiau galimybę būti su vaiku namuose ilgai mes turime.

Tuo tarpu, vadovaujantis šio straipsnio 4 dalimi teisės į šio straipsnio 3 dalyje nustatytas papildomas poilsio dienas neturintiems darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ar pagrindinio ugdymo programas, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. DK užtikrina teisę į nemokamą laisvą laiką, be kita ko, šeimos poreikiams - darbo dienos pamainos metu darbuotojo prašymu ir darbdavio sutikimu suteikiamas nemokamas laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti.

dirbti iš namų motinos atostogų

Šalys gali susitarti dėl darbo laiko perkėlimo į kitą darbo dieną pamainąnepažeidžiant maksimalaus darbo laiko ir minimalaus poilsio laiko reikalavimų. Atkreiptinas dėmesys, kad asmenys, auginantys vaiką iki trejų metų amžiaus bei asmenys, auginantys vaiką iki septynerių metų amžiaus, jei yra tokia galimybė, turi teisę pasirinkti pamainą per dvi darbo dienas nuo jų pranešimo.

Darbas namuose, kaip nauja profesija

DK str. Papildomai pastebėtina, kad DK straipsnis užtikrina teisę atostogomis vaikui prižiūrėti iki vaikui sukas 3 metai, pasinaudoti ne tik vaiko motinai, bet ir tėvui įtėviuisenelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat darbuotojui, paskirtam vaiko globėju.

Sekite mus:

Garantijos darbuotojams, numatytos Darbo kodekse Darbdavio motyvuotas atsakymas į darbuotojo prašymus dėl šeimos ir darbo derinimo Darbdavio pareiga suteikti galimybę dirbti nuotoliniu būdu: nėščioms ar krūtimi maitinančioms darbuotojoms; darbuotojams, auginantiems mažamečius vaikus ar neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.

Nėščių darbuotojų ir darbuotojų, auginančių mažamečius vaikus pirmenybės teisė sudarant peržiūrėkite dvejetainių parinkčių grafiką. Ilgesnės trukmės atostogos darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų. Palankesnės galimybės pasinaudoti tėvystės atostogomis.

Nuoroda nukopijuota aA Prieš išeidama motinystės atostogų dirbau pamainomis: parą dirbi — kelios laisvos. Ar po vaiko priežiūros atostogų vėl privalau dirbti naktimis, jei darbdavys gali suteikti sąlygas dirbti tik dienos metu?

Darbuotojo teisė į nemokamą laisvą laiką Darbdavio pareiga suteikti galimybę dirbti ne visą darbo laiką: slaugantiems šeimos narį; nėščioms ar krūtimi maitinančioms darbuotojoms; darbuotojams, auginantiems mažamečius vaikus ar neįgalų vaiką iki 18 metų. Darbuotojo auginančio vaiką iki trejų metų arba iki septynerių metų jeigu yra galimybė teisė pasirinkti pamainą Darbdavio pareiga tenkinti prašymą dėl atostogų suteikimo: Nėščioms, prieš nėštumo ir gimdymo atostogas; Darbuotojams jų vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, prieš tėvystės atostogas arba po jų; Darbuotojams, slaugantiems sergančius šeimos narius ir neįgaliuosius.

Papildomos poilsio dienos per mėnesį auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du tris ir daugiau vaikus iki dvylikos metų Atostogos vaikui prižiūrėti Kokias darbuotojo garantijas, numatytas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme turi užtikrinti darbdavys?

Paminėtina, kad Lietuvos Respublikos saugos ir sveikatos įstatymo 37 straipsnio 9 dalis numato, kad krūtimi maitinančiai darbuotojai, be bendros pertraukos pailsėti ir pavalgyti, ne rečiau kaip kas trys valandos suteikiamos ne trumpesnės kaip pusės valandos pertraukos kūdikiui krūtimi maitinti.

dirbti iš namų motinos atostogų

Darbuotojos pageidavimu pertraukas kūdikiui krūtimi maitinti galima sujungti ar pridėti prie pertraukos pailsėti ir pavalgyti arba perkelti į darbo dienos pabaigą, atitinkamai sutrumpinant darbo dieną.

Pertraukos kūdikiui krūtimi maitinti apmokamos pagal darbuotojos darbo užmokestį. Pabrėžtina, kad šeiminių įsipareigojimų ir darbo derinimo principas turėtų būti suprantamas ne tik kaip tam tikrų lengvatų suteikimas ar garantijų užtikrinimas vaikus auginantiems darbuotojams, bet ir kaip tam tikras darbovietės pritaikymas darbuotojų vaikų buvimui joje.

Ar įmanoma gauti darbą ne visą darbo dieną?

Kaip įgyvendinti šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo principą? Kalbant apie minėto principo praktinį įgyvendinimą, paminėtina ir TDO rekomendacija Nr. Atkreiptinas dėmesys, kad darbuotojai, auginantys mažamečius vaikus neretai susiduria su darbo ir šeiminių įsipareigojimų derinimo sunkumais, geriausi dvejetainių parinkčių slankieji vidurkiai nepavyksta leisti vaiko į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, taip pat ir vasaros metu, kai šie nelanko ikimokyklinio ar pradinio ugdymo įstaigų, darbuotojai dažnai neturi kur palikti vaiko.

dirbti iš namų motinos atostogų

Siekiant išspręsti šį klausimą VDI be kita ko rekomenduoja darbovietėje įsirengti vaikų kambarį, atitinkantį tokiems kambariams keliamus higienos reikalavimus, kuriame darbuotojai, esant poreikiui, galėtų palikti savo vaikus ir bet kuriuo metu užsukti pas savo vaiką darbo metu.

Tokiu būdu tėvai, esantys atostogose vaikui prižiūrėti galėtų greičiau grįžti į darbą ir derinti jį su šeiminiais įsipareigojimais. Paminėtina, kad ne tik ne maža dalis privataus sektoriaus darbdavių tokią praktiką taiko darbovietėse, tačiau ir viešojo sektoriaus darbdaviai jau yra įrengę ar deda pastangas įrengti tokius kambarius.

Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo principo įgyvendinimas lankstesnės darbo sąlygos ir lankstesnis darbo laikas pamaininio ir naktinio darbo organizavimas, atsižvelgiant į darbuotojo šeiminius įsipareigojimus darbo vietos keitimas atsižvelgiant į darbuotojo šeiminius įsipareigojimus galimybė dirbti ne visą darbo laiką arba nuotoliniu būdu papildomos atostogos šeiminių įsipareigojimų vykdymui vaikų kambarių įrengimas darbovietėse Darbo sutarties šalių komunikacija, įgyvendinant šį principą.

Visų prima, darbuotojas turėtų aktyviai komunikuoti su darbdaviu. Darbdavys, žinodamas apie tam tikrą darbuotojo situaciją turėtų suprasti, jog darbuotojas negalės nuolat dirbti ir turės nemažai dėmesio skirti savo vaikams ar kitiems šeimos nariams. Taip pat ir pats darbuotojas, siekdamas užtikrinti tinkamą savo darbą, turėtų apsibrėžti savo laiką skiriama šeimos poreikių įgyvendinimui.

Šeimos ir darbo derinimo prasmė

Taigi, siekiant, kad darbas dirbti iš namų motinos atostogų produktyvus, tačiau dėl to nenukentėtų ir darbuotojo šeiminiai įsipareigojimai darbo sutarties šalys turi tarpusavyje bendrauti, apsibrėžti abiejų sričių įgyvendinimo gaires bei laiką skiriama abiem sritims. Šalių komunikacija, įgyvendinant šeimos ir darbo derinimo principą Šeimos ir darbo derinimo principo įgyvendinimo nauda verslui Atlikus analizę, pastebima, jog tiek Lietuvos, tiek užsienio įmonės vis labiau rūpinasi darbuotojų psichologine sveikata, kuri užtikrina darbuotojo pasitenkinimą darbu bei asmeniniu gyvenimu, kas lemia darbuotojo produktyvumą.

Mama su vaiku Shutterstock nuotr. Neseniai po motinystės atostogų grįžau darban. Iš pradžių lyg ir viskas buvo gerai, buvau sugrąžinta į senas pareigas. Tačiau prieš mėnesį mane perkėlė į kitą skyrių. Bandžiau prieštarauti.

Pastebima, jog užsienio valstybių įmonės vis dažniau atkreipia dėmesį į darbo ir šeimos derinimo svarbą bei išskiria kelis aspektus, kuriais pasireiškia karen opcionų prekybininkas principas: Laiko skirto darbui ir šeimai pusiausvyra; Psichologinio įsitraukimo šeimoje ir darbe pusiausvyra; Pasitenkinimo abiem sritimis balansas. Vertinant šios aspektus pastebima, jog darbuotojai, kurie žymiai daugiau laiko praleidžia darbe, po darbo galvoja apie darbo klausimus, mažiau laiko skiria šeimai, laikui bėgant tampa vis mažiau patenkinti savo darbu, blogėja jų psichologinė sveikata, kas lemia darbuotojo produktyvumo sumažėjimą, darbo rezultatų pablogėjimą.

Garantijos ir kompensacijos | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Atsižvelgiant į šiuos aspektus, užsienio valstybių įmonėse yra skatinama, kad darbdaviai užtikrintų darbuotojų galimybę derinti šias dvi sritis, skatinant lankstesnį darbo laiko grafiką, suteikiant daugiau poilsio laiko, galimybę dirbti nuotoliniu būdu, dirbti ne visą darbo laiką, užtikrinant darbuotojui galimybę esant poreikiui išvykti iš darbovietės darbdavio leidimu ir panašiai. Darbuotojai, sugebantys suderinti aptariamas sritis, jaučiasi labiau motyvuoti, pailsėję, todėl yra lojalesni darbdaviui, dirba produktyviau, gerėja jų darbo rezultatai.

Šeimos ir darbo derinimo principo įgyvendinimo nauda verslui: Laiko skirto darbui ir šeimai pusiausvyra Psichologinio įsitraukimo šeimoje ir darbe pusiausvyra Pasitenkinimo abiem sritimis balansas.