Galia x galutinė prekybos sistema


Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas yra svarbiausia ES politikos priemonė vartotojams informuoti apie vidaus rinkai teikiamų su energija susijusių gaminių energijos vartojimo efektyvumą ir kitus aplinkosauginio veiksmingumo aspektus. Energijos vartojimo efektyvumo etiketę pripažįsta ir ja naudojasi 85 proc. Pagal šią sistemą apšvietimo gaminiams taikomos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo priemonės nustatytos: — m. Komisijos deleguotajame Reglamente ES Nr. Komisijos deleguotuoju reglamentu ES Nr.

Apšvietimo gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo priemonė persvarstoma vadovaujantis Reglamento ES Nr. Visų pirma, atliekant šią peržiūrą turėtų būti įvertintos patikros leidžiamosios nuokrypos.

Siekiant rasti išeitį, naujajame pagrindų reglamente reikalaujama pakeisti esamų energijos vartojimo efektyvumo etikečių skalę, sugrįžtant prie pirminės A—G skalės. Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindų reglamento 11 straipsnyje išvardytos penkios prioritetinės gaminių grupės, dėl kurių iki  m. Viena iš prioritetinių gaminių grupių yra apšvietimo gaminiai.

Pagal-kriauklė RO sistemos yra ekonomiškas ir labai veiksmingas mažinant bendras ištirpusių kietųjų medžiagų ir pašalinti ligų sukėlėjų ,taip pat pokyčius, rūgštinius RO vandens į tobulą Gamtos Šarminiai Kalcio Vanduo Jonizuojamas. Ir tiesiog suteikia atgal mineralų, tokių kaip jonizuojamas kalcio, magnio, natrio, kalio jonų sistema apima filtravimo pirminio apdorojimo procesas švietimo suspenduotų medžiagų ir pašalinti kvapą, spalvą ir skonį, bakterijų ir virusų gauti sveiką vandenį. Funkcijos: Rankinis Flush, paprasta ir patogu, Kai vandens tiekimo R. Vežimą: 72 Valandų išsiuntimo Išskyrus švenčių dienas po to, kai mokėjimas patvirtino Sei.

Galiausiai kelios naujos politikos iniciatyvos rodo, kad ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo politika yra svarbi atsižvelgiant į platesnį politinį kontekstą. Pagrindinės jų yra Energetikos sąjungos pagrindų strategija, pagal kurią raginama kurti tvarią, mažaanglę ir klimatui nekenksmingą ekonomiką, Paryžiaus susitarimas, kuriame raginama dėti daugiau pastangų mažinant išmetamo anglies dioksido kiekį, Geteborgo protokolas, kuriuo siekiama kontroliuoti oro taršą, Žiedinės ekonomikos iniciatyva, kurioje, be kita ko, pabrėžiama, kad į ekologinio projektavimo reikalavimus turi būti įtraukti tinkamumo remontuoti bei perdirbti ir patvarumo aspektai, apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ATLPSkuria siekiama ekonomiškai efektyviai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių mokesčių akcijų opcionai liuksemburge ŠESD kiekį, kuris netiesiogiai priklauso nuo elektros energiją vartojančių gaminių, kuriems taikoma ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo politika, suvartojamos energijos kiekio, ir Energetinio saugumo strategija, kuria siekiama užtikrinti stabilų ir pakankamą energijos tiekimą.

  • Londono dvejetainio pasirinkimo galimybių apžvalga
  • PPO paskaitos | Dr. Rimantas Daujotas
  • Тут же действия Элвина вступили в прямое противоречие с его весьма хвастливыми словами.

Šis aktas parengtas kartu su siūlomu teisės aktu dėl apšvietimo gaminių ekologinio projektavimo. Bendrosios aplinkybės  m. Todėl ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo teisės aktus tikslinga persvarstyti.

Tai patvirtino ir peržiūros tyrimai, visų pirma  m. Europos Komisijos — m. Tais pačiais metais 28 ES valstybėse narėse veikė apie 11,4 mlrd. Šie šviesos šaltiniai suvartojo iš viso  TWh elektros energijos per metus, o tai sudaro 12,4 proc.

Tai atitinka megatonas išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų CO2 ekv. Vykdant šį procesą surinkta ir išanalizuota papildomos išorės ekspertų patirties.

Atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių pastabas atnaujintos tyrimo ataskaitos. Į suinteresuotųjų šalių pastabas atsižvelgta ir rengiant  m. Komisijos darbinį dokumentą Ekologinio projektavimo konsultacijų forumui. Pastabos dėl  m. Siekiant išspręsti šią problemą ir atsižvelgti į įvairias pastabas, po  m.

usidirbti pinig prekiaujant kriptovaliutomis yra akcijų opcionai

Ekologinio projektavimo konsultacijų forumo nuo  m. Antrasis Ekologinio projektavimo konsultacijų galia x galutinė prekybos sistema įvyko  m. Konsultacijas sudarė bendra ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo dalis, o vėliau aptarti su konkrečiais gaminiais: i šaldytuvais, ii indaplovėmis, iii skalbyklėmis, iv televizoriais, v elektroniniais vaizduokliais ir vi apšvietimo prietaisais susiję klausimai.

Gauta 1  atsakymų, iš jų 67 proc.

Vartojamoji elektrinė galia kW nustatoma neatsižvelgiant į apytakinio siurblio vartojamąją galią, jei gaminys turi netiesioginio šildymo funkciją, o apytakinis siurblys yra į jį įmontuotas; 8. Vartojamoji elektrinė galia kW nustatoma neatsižvelgiant į apytakinio siurblio vartojamąją galią, jei gaminys turi netiesioginio šildymo funkciją, o apytakinis siurblys yra į jį įmontuotas; 9. Turi būti galima atskirai parinkti kiekvienos iš septynių dienų nuostačius; Atviro lango arba durų atpažinties jutiklis gali būti įmontuotas gaminyje, įrengtas atskirai, įtaisytas pastate arba gali būti pasirinktas šių variantų derinys;

Nevyriausybinės organizacijos sudarė 6 proc. Nacionalinės ir vietos valdžios institucijos sudarė mažiau nei 1 proc. Pagal gyvenamąją šalį didžiausią respondentų grupę sudaro Jungtinės Karalystės 41 proc. Devynių kitų valstybių narių atsakymai sudaro dar 9,5 proc. Ne ES respondentų atsakymai sudarė apie 5 proc. Visi respondentai, išskyrus vieną 1  iš 1 atsakė į klausimus dėl apšvietimo gaminių.

Poveikio vertinimas Poveikio vertinimas būtinas tada, kai tikėtinas ES veiksmų ekonominis poveikis, poveikis aplinkai arba socialinis poveikis yra didelis.

Pagrindiniai PPO principai Santrauka PPO susitarimai apima platų daugiašalės prekybos sričių spektrą: žemės ūkį, tekstilę, telekomunikacijas, bankininkystę, intelektinę nuosavybę ir daugelį kitų.

Su reglamentų ES Nr. Atliekant poveikio vertinimą remtasi per peržiūros tyrimus surinktais duomenimis. Poveikio vertinimo tyrimo grupė surinko papildomų duomenų ir informacijos ir aptarė juos su pramonės atstovais, ekspertais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant valstybes nares. Šio proceso metu suorganizuoti keli susitikimai su pramonės atstovais ir valstybių narių ekspertais. Papildomi duomenys ir informacijos rinkimas daugiausia susiję su: —papildomais rinkos duomenimis apie energijos vartojimo efektyvumą — m.

Ideali prekyba – be tarpininkų

Po  m. Reglamentavimo patikros valdyba pateikė teigiamą nuomonę su išlygomis. Poveikio vertinimo projektas vėliau patobulintas remiantis Reglamentavimo patikros valdybos nuomone 10 ir horizontaliosiomis bei konkrečiomis techninėmis pastabomis, kurias Reglamentavimo patikros valdyba išsiuntė iki  m. Pagrindinis energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo klausimas buvo tas, kad ataskaitoje turėtų būti geriau paaiškinta papildoma energijos vartojimo efektyvumo etiketės tolesnio taikymo nauda vartotojams.

Įrašytas tekstas, kuriuo geriau paaiškinama, kad kiekvienos vertintos galimybės bendras poveikis vartotojams  m. Be to,  m. Iš viso gauta 17 pastabų dėl ekologinio projektavimo priemonės ir 16 pastabų dėl energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo priemonės. Apskritai visi suinteresuotieji subjektai pritaria apšvietimo gaminių ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimams.

Prekybos opcionai pastabos, be kita ko, susijusios su ekologinio projektavimo reikalavimų griežtumu, šviesos kokybe, mėlynos šviesos dalimi ir reikalavimais, kad šviesos šaltinius gaminiuose, kuriuose jie įmontuoti, būtų lengva pakeisti ir arba suremontuoti. Atsiliepimai Įgyvendinant geresnio reglamentavimo darbotvarkę buvo užtikrinta galimybė  m.

Iš viso gautas 51 atsiliepimas, iš jų 33 — įmonių ir verslo asociacijų 8 didelių įmonių ir 25 MVĮ11 — NVO ir 7 — atskirų piliečių atitinkamai 65 proc. Gauta pastabų iš 13 valstybių narių: Vokietijos 28 proc.

Viena pastaba gauta iš už ES ribų, t. NVO vartotojų ir aplinkos apsaugos organizacijoms susirūpinimą daugiausia kėlė šie klausimai: ·pavėlintos taikymo pradžios datos — jų manymu, turėtų būti  m. Pramonės atstovams susirūpinimą daugiausia kėlė galia x galutinė prekybos sistema klausimai: ·reikalavimai dėl į gaminių duomenų bazę įtrauktinų šviesos šaltinių modelių skaičiaus; ·reikalavimai dėl senąja etikete paženklintų gaminių perženklinimo ir išpardavimo; ·poreikis turėti pilką, horizontalią ir neribotai keičiamo mastelio etiketę; ·informacijos reikalavimų skaičius: ·poreikis daryti ženklinimo etikete išimtį avarinio apšvietimo priemonėms.

Taikymo sritis Priemonių taikymo sritis yra šviesos šaltiniai. Šiame akte apibrėžtiems šviesos šaltiniams jis taikomas visada, net kai jie yra įmontuoti į kitus gaminius, kaip antai šviestuvus, veidrodžius, šaldytuvus ar lentynas.

Tačiau patiems gaminiams, kuriuose tie šviesos šaltiniai įmontuoti, šis teisės aktas netaikomas tačiau jiems gali būti taikomi kiti energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo teisės aktai. Todėl šiame galia x galutinė prekybos sistema nebereikalaujama energijos vartojimo efektyvumo etikete ženklinti šviestuvus.

Taikymo sritis apima visas apšvietimo technologijas, įskaitant kaitinamąsias, halogenines, liuminescencines, didelio intensyvumo išlydžio lempas ir šviesos diodus tiek neorganinius LED, tiek organinius OLED.

Šviesos šaltinių apibrėžtis yra ta pati, kaip ir siūlomame ekologinio projektavimo teisės akte. Tačiau gaminių, kuriems išimties tvarka netaikomas energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo aktas, yra mažiau nei ekologinio projektavimo teisės akto išimčių.

  • Kiek laiko trunka prekyba bitkoinais gemininu
  • Ideali prekyba – be tarpininkų - Verslo žinios
  • Tas pats tarpininkų mažinimo principas galioja visiems prekybos grandies žaidėjams, jeigu viena iš grandžių, tarkime, didmenininkai, sugeba ir randa kaip peršokti sekančią grandį ir priartėti prie vartotojo — jų uždirbama marža gali tapti didesnė.

Ekologinio projektavimo reglamente svarbu išvengti rizikos, kad iš rinkos nenumatytai bus pašalinti šviesos šaltiniai, kuriems būdingos ypatingos savybės. Tačiau šių šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas yra naudingas, nes etiketėje bus nurodyta kaina, kurią dėl mažesnio energijos vartojimo efektyvumo teks mokėti už ypatingas savybes.

Taigi, bus šviesos šaltinių, kuriems netaikomi ekologinio projektavimo reikalavimai, bet taikomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai.

Energijos vartojimo efektyvumo klasės Siūloma nauja energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo formulė geriau atspindi energijos vartojimo efektyvumą ir apskaičiuojama lengviau nei galiojančiame energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reglamente nustatytas energijos vartojimo efektyvumo indeksas. Taikant naują matavimo sistemą energijos vartojimo efektyvumo klasių ribos nustatytos tiesiogiai pagal šviesos šaltinių efektyvumą, t.

Šis pakeitimas reiškia, kad prie tam tikros energijos vartojimo efektyvumo klasės priskiriamas daug šviesos skleidžiantis šviesos šaltinis neturi būti efektyvesnis už mažai šviesos skleidžiantį šviesos šaltinį. Tai logiška, nes kai bus pradėti taikyti naujieji energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimai, etiketės klasėmis bus visų pirma siekiama suskirstyti įvairius LED pagal jų efektyvumą. Kalbant apie kryptinius šviesos šaltinius, kai atsižvelgiama tik į kūgį sudarančią skleidžiamos šviesos dalį, taip pat apie ne iš elektros energijos tinklo maitinamus šviesos šaltinius kai maitinimo įtampa yra ne  Vtaikomi pataisos koeficientai, kuriais jų efektyvumas perskaičiuojamas taip, kad būtų galima palyginti su energijos vartojimo efektyvumo klasių ribomis.

Geriausi šiuo metu rinkoje esantys LED šviesos šaltiniai, kurie paprastai naudojami namų ūkiuose, būtų priskiriami prie naujosios etiketės E klasės; geriausi šiuo metu rinkoje esantys LED šviesos šaltiniai, kurie paprastai naudojami profesinėje aplinkoje, būtų priskiriami prie D klasės, o iki  m.

kaip prekiauti pasirinkimo gama pradžia darbo linija amica

Labai dinamiškoje šviesos šaltinių rinkoje nelengva numatyti, kokia modelių dalis bus priskiriama prie A klasės apie  m. Bendrasis principas — etiketė turi būti pateikiama pardavimo vietoje ant tos pakuotės pusės, kuri nukreipta į galimą pirkėją matomumo tikslas. Šviesos šaltinių pakuotės gali būti mažos.

pasirinkimo sandorių seminaras dalasas kur prekiauti pasirinkimo galimybėmis

Mažoms pakuotėms numatytas specialus sprendimas, kad etiketė būtų ant pakuotės nugarėlės, o priekinėje dalyje būtų nurodyta spalvota rodyklė su energijos vartojimo efektyvumo klase. Jei šviesos šaltinis parduodamas įmontuotas į kitą gaminį pvz.

Todėl šiuo atveju etiketės nereikalaujama, tačiau ant galia x galutinė prekybos sistema, į kurį įmontuotas šviesos šaltinis, pakuotės turi būti pateiktas tekstas, nurodantis gaminyje įmontuoto šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasę. Perženklinti lipduku reikės tik tuos esamus gaminius, kurie pas prekiautojus liks neparduoti ilgiau kaip 18 mėnesių nuo naujųjų priemonių taikymo pradžios dienos; priešingu atveju šių gaminių parduoti nebebus galima. Sąrašas parametrų, kurie turi būti įtraukti į gaminių duomenų bazę, apima ne vien su energijos vartojimo efektyvumo etikete ir jos patikra susijusią informaciją.

Į jį taip pat įtraukta visa galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms naudinga informacija, kad būtų galima patikrinti atitiktį kartu rengiamam šviesos šaltinių ekologinio projektavimo reglamentui. Be to, sumažintas reikiamas imčių skaičius.

Tai palengvins rinkos priežiūros veiklą ir pašalins kai kuriuos neaiškumus. Kalbant apie patikros leidžiamąsias nuokrypas, metodas diversifikuotas, įvairių parametrų leidžiamosios nuokrypos skiriasi ir priklauso nuo imties dydžio.

Taikymo pradžios data Komisija siekia, kad šis teisės aktas būtų taikomas nuo tos pačios dienos kaip ir kartu rengiamas ekologinio projektavimo teisės aktas. Galiojantis apšvietimo gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reglamentas Reglamentas ES Nr. Ekologinio projektavimo darbo plane nurodytos su energija susijusių gaminių grupės, laikytinos prioritetinėmis atliekant parengiamuosius tyrimus ir vėliau priimant įgyvendinimo priemones, taip pat peržiūrint galiojančius reglamentus; 3 apskaičiuota, kad taikant Ekologinio projektavimo darbo plane numatytas priemones būtų galima iki  m.

Viena iš Ekologinio projektavimo darbo plane išvardytų gaminių grupių, kurios metinis galutinės energijos sutaupymo potencialas yra 41,9 TWh  m.

Peržiūra atlikta glaudžiai bendradarbiaujant su Sąjungos ir trečiųjų valstybių suinteresuotaisiais subjektais ir suinteresuotosiomis šalimis.

akcijų pasirinkimo sandorių pensijų sąskaita aosta namų darbas

Jos turėtų informuoti prekiautoją apie tą prievolę, tačiau neturėtų būti atsakingos už pateiktos etiketės ir gaminio informacijos lapo tikslumą ar turinį.

Šiuo reglamentu nustatomi šviesos šaltinių su integruotu valdymo įtaisu arba be jo ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį pateikimo reikalavimai.

Reikalavimai taip pat taikomi šviesos šaltiniams, kurie rinkai pateikiami įmontuoti į kitą gaminį. Šis reglamentas netaikomas IV priedo 1 ir 2 punktuose nurodytiems šviesos šaltiniams.

parduodant darbuotojų akcijų pasirinkimo sandorius dvejetaini parinki indikatorius

IV priedo 3 punkte nurodyti šviesos šaltiniai turi atitikti tik V priedo 4 punkto reikalavimus. Didžiaslėgiai natrio HPS šviesos šaltiniai, neatitinkantys a punkte nustatytos sąlygos, šiame reglamente laikomi šviesos šaltiniais. Prie šviesos šaltinių nepriskiriami: a LED lustai; b LED komplektai; c gaminiai, kuriuose yra šviesos šaltinis  -ių ir iš kurių tą šviesos šaltinį  -ius galima išimti, kad būtų galima atlikti patikrą; d šviesą skleidžiančios šviesos šaltinio dalys, kurių iš jo negalima išimti, kad būtų galima atlikti jų, kaip šviesos šaltinių, patikrą; 2 valdymo įtaisas — vienas arba daugiau įtaisų, kurie gali būti fiziškai integruoti arba neintegruoti į šviesos šaltinį ir kuriais elektros tinklo srovė pritaikoma prie vieno ar kelių konkrečių šviesos šaltinių elektrinių parametrų laikantis ribinių saugos ir elektromagnetinio suderinamumo sąlygų.

Toks pritaikymas gali būti maitinimo ir uždegimo įtampos keitimas, veikimo ir pakaitinimo srovės ribojimas, šalto šaltinio uždegimo prevencija, galios faktoriaus koregavimas ir arba radijo trukdžių mažinimas.

Tarptautinės ekonominės teisės samprata

Jis taip pat neapima apšvietimo valdymo elementų ir apšvietimo funkcijos neatliekančių elementų apibrėžtų I priedenors tokie elementai gali būti fiziškai integruoti į valdymo įtaisą arba parduodami kartu su juo kaip vienas gaminys. Maitinimo eternetu PoE jungiklis pagal šį reglamentą nėra valdymo įtaisas. Maitinimo eternetu jungiklis arba PoE jungiklis yra energijos tiekimo ir duomenų tvarkymo įranga, sumontuota tarp maitinimo tinklo ir biuro įrangos ir  galia x galutinė prekybos sistema šviesos šaltinių ir skirta duomenų perdavimo ir energijos tiekimo reikmėms; 3 gaminys, kuriame įmontuotas šviesos šaltinis ir  arba atskiras valdymo įtaisas — gaminys, kuriame yra vienas ar daugiau šviesos šaltinių ir  arba atskirų valdymo įtaisų.

Tokie gaminiai yra, pvz. Jeigu gaminio, kuriame įmontuotas šviesos udirbti pinigus internete i nam kanados, negalima išardyti, kad būtų galima atlikti šviesos šaltinio ir atskiro valdymo įtaiso patikrą, šviesos šaltiniu laikomas visas toks gaminys; 4 šviesa — elektromagnetinė spinduliuotė, kurios bangos ilgis yra — nm; 5 elektros tinklo srovė, arba tinklo įtampa, —   ± 10 proc.

Jame nėra valdymo įtaiso ar jo dalių, cokolio arba aktyviųjų elektroninių komponentų ir jis tiesiogiai prie elektros tinklo įtampos nejungiamas. Jame gali būti vienas arba daugiau šių elementų: optinių elementų, šviesos keitiklių liuminoforųšiluminių, mechaninių ir elektrinių sąsajų arba nuo elektrostatinio išlydžio apsaugančių dalių.

Visi panašūs šviesą skleidžiantys įtaisai, skirti tiesiogiai naudoti LED šviestuve, laikomi šviesos šaltiniais; 8 spalvis — spalvių koordinatėms x ir y apibrėžiama spalvinės veikmės savybė; 9 šviesos srautas srautas Φ — spinduliuotės srauto spinduliuotės galios išvestinis dydis liumenais lmnustatomas įvertinant elektromagnetinę spinduliuotę pagal spektrinį žmogaus akies jautrį.

Jis rodo bendrą šviesos šaltinio erdviniu 4π steradianų kampu taikomuose standartuose nustatytomis sąlygomis pvz. Tai pradinis nepritemdyto šaltinio šviesos srautas po trumpo veikimo laikotarpio, nebent aiškiai galia x galutinė prekybos sistema, kad šaltinis skirtas naudoti pritemdytas arba kad tikslinis srautas pasiekiamas po tam tikro veikimo laikotarpio. Fluorescenciniuose šviesos šaltiniuose gali būti viena btc yield curve arba dvi dvicokoliai jungtys elektros energijai tiekti.

Šiame reglamente fluorescenciniais šviesos šaltiniais laikomi ir magnetinės indukcijos šviesos šaltiniai; 14 didelio intensyvumo išlydis HID — dujinis elektros išlydis, kuriam vykstant švytintis galia x galutinė prekybos sistema lankas stabilizuojamas kolbos sienelių temperatūra, o kolbos sienelėms tenkanti apkrova yra didesnė kaip 3 vatai vienam kvadratiniam centimetrui.

Prie didelio intensyvumo išlydžio šviesos šaltinių priskiriami tik metalų halogenidų, didžiaslėgiai natrio ir gyvsidabrio garų šviesos šaltiniai, apibrėžti I priede; 15 dujinis išlydis — reiškinys, kai šviesą tiesiogiai arba netiesiogiai skleidžia elektros išlydis dujose, plazmoje, metalo garuose arba dujų ir garų mišinyje; 16 neorganinis šviesos diodas LED — šviesą skleidžiantis kietakūnis įtaisas, kuriame yra neorganinės medžiagos skylinė elektroninė pn sandūra.

Sužadinta elektros srove sandūra skleidžia optinę spinduliuotę; 17 organinis šviesos diodas OLED — šviesą skleidžiantis kietakūnis įtaisas, kuriame yra organinės medžiagos skylinė elektroninė pn sandūra. Sužadinta elektros srove sandūra skleidžia optinę spinduliuotę; 18 didžiaslėgis natrio šviesos šaltinis — didelio intensyvumo išlydžio šviesos šaltinis, kuriame šviesą daugiausia skleidžia apie 10 kilopaskalių dalinio slėgio natrio garų spinduliuotė. Didžiaslėgiuose natrio šviesos šaltiniuose gali būti viena viencokoliai arba dvi dvicokoliai jungtys elektros energijai tiekti; 19 pardavimo vieta — fizinė vieta, kurioje gaminys rodomas vartotojui ar jam siūlomas pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išsimokėtinai.

Kitų prieduose vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos I priede.