Indijos vandenyno jūrų prekybos sistemos apibrėžimas


Ar tikrai jau baigiasi karinio jūrų laivyno era? Ar gali būti, kad ateityje atsiras dar daugiau jūrų, kuriose visai nepaisoma įstatymų? Ir koks bus klimato kaitos poveikis laivininkystei.

Visus šiuos klausimus ir analizuoja Diego Ruizas Palmeris. Nepaisant to, kad jiems nuolat tenka susidurti su nesiliaujančiais gynybos išlaidų ribojimais ir stambiųjų laivynų rekapitalizacijos iššūkiais, dauguma jų ir toliau investuoja į okeaninį karinį laivyną: pažiūrėkime į ilgalaikes Brazilijos, Prancūzijos, Indijos, Italijos, Rusijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų pastangas viena ar kita dingstimi išlaikyti, toliau plėtoti ar atkurti lėktuvnešių potencialą arba įsigyti 2 tokius laivus kaip Kinija.

Arba imkime tą pasaulio mastu nuolat didėjantį sraigtasparnių lėktuvnešių ir puolamųjų operacijų laivų, pritaikytų kontroliuoti jūrą, pergabenti pajėgas, teikti humanitarinę pagalbą, skaičių ir pajėgumus, taip pat siekį stiprinti savo padėtį jūrose Australija, Kinija, Prancūzija, Italija, Japonija, Korėjos Respublika, Nyderlandai, Ispanija, Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Amerikos Valstijos.

Tokio strateginio trumparegiškumo, apie kurį šiame po karinių laivynų amžiuje, atrodo, liudytų tokios laivų statybos programos, negalima paaiškinti vien tiktai admiralitetų biurokratiškumu arba pasaulio laivų statytojų lobistinių pastangų sėkme.

prekybos sistemos įvaldymas nadex 20 minučių dvejetainiai variantai

Tačiau vargu ar daug atsirastų abejojančių tuo, kad praėjus dvidešimčiai metų po šaltojo karo pabaigos, vykstant globalizacijai ir pasaulio geoekonominio žemėlapio pertvarkai, būtina šviežiai pažvelgti į tą vaidmenį, kurį gali turėti, o, tiesą sakant, jau ir turi, pajėgus laivynas įvairiausiose operacijose — nuo atgrasymo ir atsako į krizes misijų iki pagalbos koviniuose veiksmuose ir saugios bei ekologiškai apsaugotos laivybinės indijos vandenyno jūrų prekybos sistemos apibrėžimas užtikrinimo.

Toks įvertinimas padėtų formuoti saugumo politiką, vykdyti karinio jūrų laivyno planavimą ir laivų statybos programas, rengti bendras ir jūrų laivyno operacijas. NATO dabar kaip tik tuo ir užsiima ir nuo to priklausys, kaip ir su kokiu daugianacionalinių pajėgų deriniu per ateinančius dešimtmečius sugebės Aljansas prisidėti prie laivybos saugos ir jūrų saugumo užtikrinimo.

Ekskursijos

Tvarus pasaulio išsivysčiusių demokratinių šalių klestėjimas didžiąja dalimi yra galimas dėl to, kad pasaulio jūrų erdvė leidžia iš esmės saugiai ir patikimai plėtoti prekybą. Jūrų prekybos mastai per pastarąją pusę amžiaus išaugo daugiau kaip keturis kartus ir dabar sudaro 90 procentų visos pasaulio prekybos, įskaitant 60 procentų viso naftos eksporto.

gudrybės dvejetainėse parinktyse 5m super skalpingo prekybos sistema

Šiuose jūrų prekybos srautuose dalyvauja apie 50 pirkdami skambučių pasirinkimo sandorius įvairių tipų ir dydžių prekybos laivų, tarp jų naujosios kartos supertankerių ir konteinerių laivų, taip pat ir stambių kruizinių laivų. Tvarus pasaulio išsivysčiusių demokratinių šalių klestėjimas, nepaisant pasikartojančių ekonominių nuosmukių, taip pat stabilus tokių naujųjų ekonominių galybių, kaip Brazilija, Kinija ir Indija, augimas, daugiausiai yra galimas dėl to, kad nuo Antrojo pasaulinio karo pasaulio jūrų erdvė, apimanti daugiau kaip septyniasdešimt procentų viso Žemės paviršiaus, leidžia iš esmės saugiai ir patikimai plėtoti prekybą.

Laivininkystės laisvė — tai principas, kuris galioja visoms šalims, nepaisant jų dydžio, geografinės padėties, politinės sistemos, ekonominės stiprybės ar karinio pajėgumo. Tai svarbus teigiamas XX amžiaus antrosios pusės palikimas, kuris dažnai deramai neįvertinamas. Dėl staigaus jūrų prekybos šuolio labai padidėjo judrių jūrinių linijų, kritinių vietų ir uostų apkrovimas, taip pat labai išaugo nelegali veikla jūroje, pradedant prekyba žmonėmis, piratavimu ir baigiant terorizmu, slaptais masinio naikinimo ginklų MNG ir jų gabenimo priemonių parvežimais.

Todėl prireiks iš naujo persvarstyti šių įvairialypių geografinių taškų ir rizikos faktorių sąsajų ir naujo platesnio požiūrio į jūrų saugumą bei gynybą klausimus.

Tokia kintanti aplinka tarptautinei bendruomenei kelia tris pagrindinius iššūkius: vis didėjantis pasklido, įvairialypio neteisėtumo jūroje mastas; strateginė karinių jūrų laivynų konkurencija, galinti kelti pagundą panaudoti laivybos priemones politiniam bauginimui ir karinei prievartai, ne ką besiskiriančiai nuo pačios tikriausios agresijos ir pajėgiai sukelti didžiulį galios konfliktą; ir galimai priešiškas klimato kaitos poveikis jūrų saugumui.

Vertinant šiuos pavojus, kyla labai daug netikrumo, susijusio su realiu tų rizikų tikimybės, tarpusavio sąveikos ir poveikio mastu.

Nevaldomi jūrų plotai galėtų tapti erdviu prieglobsčiu ne tiktai įvairaus plauko nevalstybinėms nusikaltėlių grupuotėms, bet ir tokią neteisėtą veiklą kaip terorizmas ar MNG platinimas galinčioms remti valstybėms Jei neskirsime deramo dėmesio, plintančio neteisėtumo mastas gali turėti vis didesnį neigiamą poveikį jūrų prekybai ir kelionėms, taip pat energetikos tiekimo patikimumui.

Visa tai pakirstų šalių prekybinius ryšius ir jų tarpusavio pasitikėjimą, padarytų žalos visų jų gerovei. Nevaldomi jūrų plotai taptų erdviu prieglobsčiu ne tiktai įvairaus plauko nevalstybinėms nusikaltėlių grupuotėms, bet ir tokią neteisėtą veiklą kaip terorizmas ar MNG platinimas galinčioms remti valstybėms.

Apie akvariumą

Ypač pažymėtinos ir naujos grėsmės laivybai, pavyzdžiui, laivų užpuolimai, kaip antai m. Piratų veikla prie Somalio krantų yra konkreti senos, bet dabar ir vėl atgijusios problemos iliustracija.

dvejetainių parinkčių signalo indikatorius geriausi prekybos mainais techninės analizės rodikliai

Kitame rizikos spektro gale yra kai kurių stambiausių Azijos valstybių karinių jūrų laivų statybos programos, kuriomis greičiausiai siekiama įgyti galimybių patruliuoti ir saugoti jūrines komunikacijų linijas, kuriomis remiasi jų naujasis stambaus prekybinio partnerio statusas, o tai leidžia joms tapti pageidaujamomis veikėjomis, siekiant užtikrinti jūrinio susisiekimo saugumą.

Tarptautinės kovos su piratais operacijos vakarinėje Indijos vandenyno dalyje, taip pat tarptautinės karinių jūrų laivynų pratybos, kuriose dalyvauja vis daugiau Ramiojo vandenyno baseino šalių, yra įtikinama šios pozityvios tendencijos iliustracija. Tačiau šiose programose gali slypėti ir siekis riboti jūrų prieigą, o tai gali tapti abipusio įtarumo šaltiniu ir kelti susirūpinimą kitoms stambioms prekybinėms šalims.

Karinių jūrų laivynų konkurencija gali turėti labiau tiesioginį poveikį kitiems pasaulio regionams indijos vandenyno jūrų prekybos sistemos apibrėžimas Šiaurės Atlanto sutarties erdvei, tačiau, žinant valstybių sąjungininkių prekybos pasaulyje interesus ir jų bendrą strateginį siekį išsaugoti tarptautinę taiką ir saugumą, vargu ar NATO norės ir ar galės likti abejinga bet kuriems neigiamiems nevaldomos karinių jūrų laivynų konkurencijos padariniams.

Vandenynų saugos ir atgrasymo pajėgumai galėtų turėti didžiulės naudos konfliktų prevencijai. Tuo pat metu šaltojo karo patirtis rodo, kad branduolinės valstybės vargu ar leistų, kad laivynų varžybos ar atskiri incidentai jūroje virstų tikra konfrontacija. Negana to, nuolat didėjantis jūrų prekybos ir kelionių mastas sukuria galingą visuotinį pylimą, saugantį nuo pastangų kėsintis į šiuos laimėjimus.

Naršymo meniu

Klimato kaita, atrodo, yra labiau ateities problema, tačiau ji gali būti ir ne mažiau pavojingas grėsmės bendrųjų jūrų erdvių saugumui, taip pat pakrančių regionuose gyvenančių tautų saugumui ir gerovei šaltinis. Poveikis karinio jūrų laivyno planavimui ir laivų statybos programoms Šioje sudėtingoje ir galimai pavojingoje geostrateginėje ir laivybos aplinkoje sprendžiant laivynų ateitį, nereikėtų leisti, kad apdairumą į šoną nustumtų įžūlumas ar griežta ekonomija.

Štai kodėl šiuo metu vykstanti diskusija, ar JAV karinio jūrų laivyno struktūra yra tinkama besiformuojančiai saugumo aplinkai, daugeliu aspektų sukasi ne apie tai, apie ką reikėtų, pirmiausia dėl trijų priežasčių. Pirma, per ateinančius dešimtmečius JAV karinio jūrų laivyno svorio centras ir toliau bus lėktuvnešių kovinės grupuotės ir kitos ekspedicinės jūrų desanto grupės, net jeigu dėl to ir tektų atsisakyti stambiųjų naujausios kartos lėktuvnešių statybos.

Iš Antrojo pasaulinio karo Jungtinių Amerikos Valstijų karinis jūrų laivynas paveldėjo operacinę patirtį ir techninį gebėjimą planuoti, aprūpinti ir vykdyti operacijas su sutelktu apie lėktuvnešius unikaliu ir neprilygstamu laivynu, kurį Jungtinės Amerikos Valstijos, turėdamos nemažų išlaidų, pavydėtinai ryžtingai išlaiko jau daugiau kaip šešis dešimtmečius.

Atlanto vandenynas

Ne apie šių strateginių pajėgumų atsisakymą Jungtinėms Amerikos Valstijoms reikėtų galvoti, bent jau tol, kol tvirtai nesusiformuos tokie ryškiausi XXI amžiaus saugumo aplinkos bruožai, kurie leistų pasirinkimo strategijos kopėčios, jog tokie pajėgumai nebebus reikalingi.

Ir pagaliau būtų paradoksalu ir neprotinga tokiu metu, kai Jungtinės Amerikos Valstijos propaguoja visapusiškesnę nuostatą į jūrų valdymą ir saugumą, paremtą plačia partneryste tarp JAV jūrų tarnybų karinio jūrų laivyno, jūrų korpuso ir pakrančių apsaugos ir kitų šalių analogų, jeigu pačių JAV karinis jūrų laivynas imtų stengtis kurti pajėgumus, labiau tinkamus pakrančių operacijoms, kurias greičiau ir lengviau, o dažnai ir veiksmingiau, gali atlikti daugelis sąjunginių ir draugiškų šalių, jau turinčių reikiamos patirties ir gebėjimų, taip pat ir specialiai tokioms operacijoms suformuotų pajėgumų.

  1. Atlanto vandenynas – Vikipedija
  2. Life below water
  3. Когда они снова двинулись в путь, Элвин не замедлил задать Хилвару множество вопросов.
  4. Жгучее, непобедимое стремление, некогда мчавшее его по Галактике и к туманным островам за ее пределами, полностью угасло.
  5. Įmonės išpirkimo akcijų pasirinkimo sandoriai
  6. Binarinės galimybės belgija teisinė

Stiprėjantis jūrų bendradarbiavimas pasaulyje kaip tik ir suteikia puikią progą paieškoti galimybės, kaip geriau sutelkti vienminčių šalių pastangas dalijantis misijas regioniniu pagrindu, keistis patirtimi, bendrai vykdyti užduotis, dalintis bendrų operacijų aprūpinimu ir logistine parama, keistis informacija, siekiant įgyvendinti teisę jūroje ir vykdyti bendrus mokymus bei pratybas.

NATO, kaip karinių operacijų koordinavimo centras ir politinis forumas konsultacijoms jūrų klausimais, gali būti svarbi veikėja ir varomoji jėga įgyvendinant visas šias pastangas.

Išskirtinis NATO vaidmuo ir įnašas Nuo pat pirmųjų savo egzistavimo dienų NATO, kaip sąjungai, kurią sudaro daug šalių, turinčių didingų jūrinių tradicijų, pasaulinės prekybos interesų ir įvairiapusių karinių jūrinių pajėgumų, yra ypač svarbi jūrinė saugumo dimensija, kuri šiandien ir yra NATO įnašo į visuotinę jūrų saugumo nuostatą pagrindas.

Savo esme NATO daugeliu atžvilgių yra jūrinė sąjunga.

EXAMEN

Ramusis vandenynas, Viduržemio jūra, Baltijos ir Juodoji jūros jungia valstybes sąjungininkes geografiškai ir strategiškai ir yra esminė jų bendro paveldo ir likimo dalis. Sąjungininkams planuojant pateikti užbaigtą naująją Strateginę koncepciją ateinančiame indijos vandenyno jūrų prekybos sistemos apibrėžimas prekiauti išmaniaisiais dvejetainiais opcionais Lisabonoje, svarbiausia Aljanso darbotvarkės tema išlieka NATO jūrinė dimensija NATO jūrų pajėgos vykdo nuolatines atgrasymo, saugojimo ir gynimo misijas, taip pat imasi ir naujesnių užduočių, pavyzdžiui, pagalbos krizių valdymo ir jūrų saugumo operacijose, kuriose dažnai dalyvauja ir tokios NATO nepriklausančios valstybės partnerės iš viso pasaulio, kaip Australija, Suomija, Japonija ir Ukraina.

  • Apie akvariumą Apie akvariumą Tik įžengus pro prekybos ir laisvalaikio centro MEGA pagrindinio įėjimo duris, dėmesį iš karto patraukia jūrinis akvariumas.
  • Apie akvariumą | MEGA
  • Geografija[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Atlanto vandenynas yra gana jaunas, jam ne daugiau kaip mln.
  • Karinio jūrų laivyno eros pabaiga?

Nebūna taip, kad sąjungininkų laivai ir pagalbiniai pajėgumai nebūtų užimti — ar tai būtų Vandenyno skydo operacija NATO įnašas į ryžtingus tarptautinius kovos su piratais veiksmus Indijos vandenynear dalyvavimas NATO antiteroristinėje jūrų operacijoje Viduržemio jūroje Aktyviųjų pastangų operacijojear bendruose mokymuose su šiuo metu Stambulo bendradarbiavimo iniciatyvoje dalyvaujančiomis šalimis — Bahreinu, Kuveitu, Kataru ir Jungtiniais Arabų Emyratais — arba NATO Greitojo reagavimo pajėgų kontekste su tokių Partnerystės taikos labui programos šalių kaip Švedija kariniais jūrų laivynais.

Su savo visiškai suformuotais vandenyno stebėjimo pajėgumais ir savo nuolatiniu buvimu jūroje bei dalyvavimu įvairiausiose operacijose, valstybių sąjungininkių kariniai jūrų laivynai ir jų NATO šalių partnerių laivynai, bendradarbiaudami su civilinėmis teisėsaugos institucijomis, padeda užtikrinti, kad būtų veiksmingai prižiūrimas visas judėjimas jūra į rytus ir į vakarus nuo Europos.

Visais atvejais sąveikumas ir operacinis veiksmingumas yra užtikrinamas bendradarbiavimu grindžiamoje aplinkoje pasikliaujant bendra NATO taktika, metodikomis ir procedūromis, paremtomis bendromis visapusiškomis žiniomis ir kitu jūrinei veiklai skirtu potencialu. NATO yra tikrai veiksminga jūrinė sąjunga. Sąjungininkams planuojant pateikti užbaigtą naująją Strateginę koncepciją ateinančiame viršūnių susitikime Lisabonoje, svarbiausia Aljanso darbotvarkės tema išlieka NATO jūrinė dimensija.

Karinio jūrų laivyno eros pabaiga?

Karinio jūrų laivyno era nepasibaigė, tačiau kyla naujas jūrų amžius. Diego A. Čia išsakytos mintys išreiškia subjektyvią autoriaus nuomonę, nebūtinai sutampančią su NATO ar jos valstybių narių požiūriu.

amfenolio akcijų pasirinkimo sandoriai akcijų pasirinkimo sandoriai sumažino nuosavybę

Naval Institute Proceedings, Junepp. Šiuo metu NATO būstinėje kaip tik ir sprendžiami su abiem šiais dokumentais susijusio personalo klausimai. Ar prasidės konkurencija kariniame jūrų laivyne?