Soyuz system trading pte ltd


soyuz system trading pte ltd

Direktyvoje numatyta, kad siekiant mažinti orlaivių naudotojams tenkančią administracinę naštą, atsakomybė už kiekvieną orlaivio naudotoją turėtų tekti vienai valstybei narei.

Direktyvos 18a straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytos kiekvieno orlaivių naudotojo priskyrimo administruojančiai valstybei narei taisyklės. Pagal minėtas nuostatas valstybė narė atsakinga už tuos orlaivio naudotojus, kuriems toje valstybėje narėje išduotos licencijos oro susisiekimui vykdyti pagal Tarybos reglamento EEB Nr. Direktyvos 18a straipsnio 3 dalies a punktu reikalaujama, kad Komisija paskelbtų orlaivių naudotojų, kurie vykdė į direktyvos I priedo sąrašą įtrauktą aviacijos veiklą  m.

Minėtas orlaivių naudotojų sąrašas pateikiamas šiame pranešime.

soyuz system trading pte ltd

Komisija gali bet kada paskelbti atnaujintą sąrašą, jei, jos manymu, sąrašą reikės keisti. Siekdama užtikrinti, kad sąrašas būtų tikslus, Komisija ragina valstybes nares ir kitus suinteresuotuosius subjektus iki  m.

soyuz system trading pte ltd

Atsižvelgdama į pastabas Komisija gali apsvarstyti būtinybę netrukus paskelbti atnaujintą sąrašą.