Viršijančių rodiklių


viršijančių rodiklių

Kartu su kritinio likvidumo koeficientu tai vieni dažniausiai analizėje naudojamų likvidumo grupės dydžių. Duomenys reikalingi šiam rodikliui paskaičiuoti randami balansinėje ataskaitoje. Kaip ir sako rodiklio pavadinimo žodis, tai bendriausias šios grupės rodiklis, kuris vieną su kitu lygina labai stambias ir bendras įmonės turto ir įsipareigojimų straipsnių grupes.

viršijančių rodiklių

Skaičiuojant jį trumpalaikis turtas dalinamas iš trumpalaikių įsipareigojimų. Svarbu žinoti, kad paskaičiuoto rodiklio rezultatas neatspindi trumpalaikio turto kokybės.

viršijančių rodiklių

Todėl siekiant tikslesnių rezultatų arba turint pagrįstų abejonių būtina trumpalaikio turto analizė. Kaip ir kiti likvidumo grupės rodikliai, taip ir šis svarbiausias yra įmonės kreditoriams, ypač trumpalaikiams, kadangi parodo įmonės gebėjimą vykdyti savo trumpalaikius įsipareigojimus.

Labai svarbu šiuos rodiklius vertinti lyginant vieną su kitu, ypač kritinio likvidumo rodiklį su bendruoju.

viršijančių rodiklių

Skaitoma, kad kuomet bendrojo likvidumo koeficiento reikšmė svyruoja tarp 1 ir 2 įmonės likvidumas yra saugus. Mažesnė rodiklio reikšmė gali kelti stiprių abejonių dėl įmonės likvidumo, o reikšmė viršijanti 2 gali kelti susimąstyti dėl to ar įmonėje efektyviai naudojamos apyvartines lėšas.

Tačiau bendra taisyklė ta, kad vertinant viršijančių rodiklių rodiklius reikia atsižvelgti į įmonės specifiką, bei visada kritiškai vertinti įmonės trumpalaikį turtą.

viršijančių rodiklių

Sakykim kuomet įmonė sugeba pirkėjus priversti greitai apmokėti už pirktas prekes, o iš tiekėjų išsireikalauti ženklių mokėjimų atidėjimų, tai bendrasis likvidumo rodiklis gali būti žemas, bet tai nereikš ypatingos grėsmės įmonės likvidumui. Tačiau iš kitos pusės įmonės atsargose gali būti daug nelikvidžių prekių, o tarp pirkėjų skolų būti apskaitomos ir labai abejotinos skolos ir šiuo atveju nepaisant pozityvaus rodiklio įmonės likvidumas gali būti abejotinas ir kelti grėsmę jos kreditoriams.

Rodiklio dydis 0.

viršijančių rodiklių

Trumpalaikiai įsipareigojimai tai įsipareigojimai, kurie turi būti įvykdyti 12 mėnesių bėgyje, viršijančių rodiklių trumpalaikis turtas tai turtas kuris kaip taisyklė realizuojamas metų bėgyje.